A Lenti TV bemutatása

A helyi televíziózás Lentiben 1986-ban kezdõdött el, amikor is a városi mûvelõdési központ kezdeményezésére nyújtott támogatást a Városi Tanács tv-stúdió létrehozására. Az eltelt közel húsz év alatt sokan járultak hozzá munkájukkal, szakértelmükkel, lelkes tenni akarásukkal ahhoz, hogy a helyi tévéstúdió 1996-ra önálló intézménnyé fejlõdött.

Lenti Város Önkormányzati Képviselõ-testülete 2003. május 1-vel jogutód nélkül megszüntette az általa mûködtetett Lenti Városi Televízió nevû intézményét. Korszerû helyi televíziós mûsorszolgáltatási célra 2003. februárjában gazdasági társaságot hozott létre Lenti Televízió Szolgáltató Kft. néven.

Az új mûsorszolgáltató elsõ idõszaka (2003.) a helyi televízió új alapokon történõ megszervezésének periódusa volt, melyben a folyamatos mûsorkészítés mellett és az új cég indításának valamennyi nehézségén felülkerekedve kellett kialakítani az új mûködési, személyi struktúrát és egyben színvonalas adásprogramot biztosítani. A költségérzékeny és bevétel-orientált mûködés mellett a Lenti Tv felvállalta a közszolgálati funkciót is. Induláskor elkerülhetetlen volt a korábbi televíziótól kényszerûen megöröklött, teljesen elhasználódott SVHS rendszerre épült technikai bázis cseréje, melynek helyébe DV eszközöket és non-lineáris editorokat vásárolt a kft. Fejlesztéseink eredményeként lehetõvé vált a zavartalan munkavégzés.

Mûsorszerkezetünkben – fontos elemként – nonstop képújság-szolgáltatást biztosítunk. Az ún. videokatalógusba (VICA) várjuk a hirdetéseket. Rovatai: hirdetések, közlekedési információk, traffipax, idõjárás, névnap, közlemények, tájékoztatók, horoszkóp… A helyi adásokat szerdától–péntekig kísérhetik figyelemmel a nézõk. Közszolgálati mûsoraink közt központi szerepet foglal el híradónk, melyet Hírmondó címmel láthatnak kedves Nézõink hetente. A minden szerdán jelentkezõ Hírmondóban a helyi közéleti, közösségi, önkormányzati híreket dolgozzuk fel rövid, híradószerû összeállításokban, melyek révén az itt élõk színvonalas, objektív, pártatlan, gyors tájékoztatását, informálását kívánjuk megvalósítani. Lehetõségeink szerint, minden fontos helyi történésre odafigyelve, rövid, a lényeges információkra koncentráló blokkokban. Ellenõrzött, hiteles forrásból származó, pontos hírszolgáltatást végzünk, a történéseket objektíven, elfogulatlanul, pártatlanul, valamennyi álláspont együttes bemutatásával prezentálva. Az eseményeket maximum 4-7 perces blokkokban megjelenítve, kicsit összemosva a határt a híradó és az oknyomozó mûsor közt. Bemutatva a történések hátterét és okait, az érdekes ismertetés stílusában. A Hírmondó segítséget kíván nyújtani a helyi történések, események széleskörû megismeréséhez, a közéleti tájékozódásban, a hétköznapi ügyekben való könnyebb eligazodáshoz. Olyan hírmûsort készítünk, amely az elmúlt és a közeli napok minden közérdeklõdésre számot tartó eseményével, történésével, tudnivalójával kapcsolatban eligazítja a nézõit, segíti napi ügyeinek intézését. Heti egy friss és részletes hírmagazin, egy ismétléssel. Az általánosan elfogadott helyi televíziós gyakorlattól (1–2 perc) eltérõ hosszúságban készülnek híradós anyagaink. Ezt a kisvárosi jelleghez való alkalmazkodás indokolja elsõsorban. Egyrészt minden idõszakban nem biztosított a mennyiségében is változatosan feldolgozható, közérdeklõdésre számot tartó helyi esemény-történés, másrészt a „nagytévés” híradótól eltérõ, több részletet kiemelõ feldolgozást valósítunk meg, ami általában dupla idõtartamot igényel. A hírmondóban akár 7 percben is lehetõség van az arra érdemes témák kibontására. Így az interjúalanyok megszólalásai is hosszabbak lehetnek, viszont színvonalasan elkészített, változatos, szemléltetõ vágóképekkel igyekszünk megmutatni az adott történést, illetve illusztrálni, lefedni, leképezni a nyilatkozót. A híradók a kialakult gyakorlat alapján többnyire 5-12 képes hírbõl és 2-5 szöveges rövid hírbõl állnak össze hetenként.

Napról/napra címmel péntekenként 19 órakor magazinmûsorral jelentkezik a Lenti Tv, melyben a híradóban is megjelenített, ám bõvebb kibontásra érdemes, elsõsorban csoportok, közösségek figyelmére számot tartó, vagy az adott témában mélyebben tájékozódni kívánók érdeklõdésére építõ 20–30-50 perces anyagok szerepelnek. A különbözõ mûsorszámokat a konferálásokon felül képben és hangban jól elkülönülõ szignálok, spot-ok, wish-ek választják el egymástól. Kiegészítõ programok között szerepel a Háttér címû beszélgetõs mûsor, melyben többek között a képviselõ-testületi ülésekhez kapcsolódva, stúdióbeszélgetések keretében, a különbözõ önkormányzati bizottságok képviselõi világítják meg az aktuális, közéletet érintõ döntések hátterét. További tematikus stúdióviták elõsegíthetik az álláspontok megismerését, közelebb hozatalát, a vélemények ütköztetését, a megoldási lehetõségek kikristályosítását. E mûsorban kapnak helyet a különbözõ kerekasztal-beszegetések, a pártok tájékoztatói, valamint a polgármester összegzései a megszületett döntésekrõl, határozatokról.

A képviselõ-testületi üléseket élõ közvetítés keretében rendszeresen figyelemmel kísérhetik a város polgárai, illetve késõbb a felvétel ismétlését is megtekinthetik. Kétheti rendszerességgel készül egyházi mûsorunk, Katolikus Krónika címmel, benne valamennyi aktuális egyházi esemény ismertetése. Készítéséhez a helyi plébánia nyújt mindenben segítséget. Ugyancsak kiegészítõ programként jelentkezik hetente Ovimese címû programunk, melyben a város óvodásai mondanak rövid meséket társaiknak. Vélhetõen sok hozzátartozót, ismerõst ültetnek így a képernyõ elé az apróságok. Shake címmel diákok készíteni kétheti rendszerességgel magazint, melynek szlogenje "fiatalos mûsor fiataloknak".

További mûsorainkban szerepelnek megyei készítésûek, melyek készítésében egy-egy szerkesztett anyaggal rendszeresen jelen van televíziónk. Kezdeményezésünk és közremûködésünk eredményeként folyamatosan digitalizáljuk, illetve bemutatjuk Filmklub címû mûsorunk keretében Lenti amatõr filmes múltjának dokumentumait, s megmentjük a pusztuló 8 mm-es celluloid szalagok õrizte értékeket. A Filmklubban helyet adunk és várjuk a nézõink által forgatott, illetve bemutatásra ajánlott rövidfilmeknek. Itt láthatók például az iskolák kirándulásain, sítáborokban készített felvételek szerkesztett változatai.
Televíziónk nyitott a tágabb környezet irányába, jó kapcsolatot alakítottunk ki a szlovéniai Muravidék magyar kulturális és társadalmi szervezeteivel. Segítségükkel tájékozódunk rendezvényeikrõl, beszámolunk a határon túli magyarságot érintõ eseményekrõl. Híradásaink folyamatosan láthatók megyeszerte (szerkesztett anyagainkkal rendszeresen jelen vagyunk a Zalai Krónika, illetve a Zalai Magazin c. megyei szerkesztésû mûsorokban), szerzõdésben állunk az MTV soproni székhelyû Nyugat-dunántúli Híradójával, szerzõdött tudósítói vagyunk a Duna Televízió híradójának. Eljuttatjuk a város eseményeit az országos mûsorszolgáltatókhoz, alig két éves mûködésünk során több tucatnyi alkalommal voltak láthatók az általunk készített hosszabb-rövidebb anyagok valamelyik országos televízióban (Duna Tv, Hír Tv, MTV1, MTV2, MTV Sopron).

A Nézõ ma már jelentõs választékot talál a csatornák közt, ahol a helyi médiumok is szerepkörhöz jutnak. Szolgálniuk kell a nézõt, túl azon, hogy szerepeltetik az óvodásoktól a nyugdíjasokig. Elérhetõ ugyan több száz tv csatorna, azonban egy helyi televízió mindig másképp, közvetlenebb, személyesebb módon látja, láttatja a saját környezetében történt eseményeket. Számos olyan dologról számol be, ami bár az ott élõ közösség számára rendkívül fontos, egy nagyobb médium nem tulajdonít neki különösebb jelentõséget.

Goór Zsolt
ügyvezetõ igazgató